Andrija Dvornik, dr. med. dent

Andrija Dvornik, dr. med. dent

Roden u Splitu.Opcu gimnaziju zavrsio u Splitu. Diplomirao na Stomatoloskom fakultetu u Zagrebu 2008 god.Nakon odradenog pripravnickog staza, od 2009 radi u nekoliko ordinacija u Splitu, a 2012 godine se pridružio našem timu. Bavi se svim aspektima dentalne medicine, a klinički je osobito orijentiran na kirurgiju, endodontske i restaurativne zahvate.

Redovno se usavrsava na strucnim tecajevima u Hrvatskoj i inozemstvu. Clan je Hrvatske Komore dentalne medicine. Govori engleski jezik a u slobodno vrijeme igra nogomet.

Stručni tim

Specijalistički centar za ortodonciju i dentalnu medicinu OrtoDental vodi dr.sc. Zorana Ivanković Buljan, dr med dent, spec ortodoncije. Suradnici su Andrija Dvornik, dr. med. dent te medicinska sestra Gordana Veron.