Sterilizacija i dezinfekcija

Svi instrumenti u našim ordinacijama se steriliziraju i dezinficiraju ili se koriste jednokratno (pregače, rukavice, maske, čaše, sisaljke, igle za anesteziju, iglice za ispiranje korijenskih kanala itd). Uz visoko standardizirane postupke sterilizacije i dezinfekcije koje prolaze svi pa i najsitniji instrumenti koji se koriste tijekom obrade pacijenta bitno je naglasiti da se i ostali predmeti i dijelovi namještaja, ostale opreme i uređaja dezinficiraju.

Sterilizacija je postupak koji potpuno uklanja sve oblike mikroorganizama (bakterije, viruse, spore, gljivice) sa predmeta, instrumenata i materijala koji dolaze u dodir s pacijentom. Taj proces odvija se u posebnom aparatu s vrućom vodenom parom pod tlakom, autoklavu. Koristimo autoklav klase B  SK07-FARO, koji odgovara najzahtjevnijim kriterijima sterilizacije kao i najstrožim standardima Europske unije. Svaki mjesec testiramo sposobnost sterilizacije autoklava propisanim indikatorima u Hrvatskom Zavodu za javno zdravstvo.

Korištenjem preciznih protokola i metoda osigurani su najviši standardi sterilizacije, dezinfekcije i higijene kako za pacijente tako i za osoblje.

  • Sterilizacija, dezinfekcija i higijena na najvišem nivou
  • Korištenje potrošnih i jednokratnih materijala
  • Precizne metode i protokoli
  • Neupitna sigurnost pacijenata i osoblja