fbpx

posjetite nas | Strožanačka cesta 39B

pratite nas

Cjenik

U nastavku možete pogledati naše cijene, no za točnu ponudu, svakako vam preporučujemo da se naručite na pregled - konačna cijena uvelike ovisi od slučaja do slučaja!

pošaljite upit

Pronađite uslugu koja vas zanima

Cjenik
Pregled i anamneza sa statusom150,00 kn
Kontrolni pregled50,00 kn
Vađenje zuba (jednostavno)150,00 kn
Vađenje zuba (komplicirano)300,00 kn
Prva pomoć, trepanacija120,00 kn
Anestezija50,00 kn
Vitalna ekstirpacija pulpe200,00 kn
Aplikacija lijeka100,00 kn
Incizija zuba120,00 kn
Terapija alveolitisa100,00 kn
Ekstrakcija mliječnog zuba100,00 kn
Ispun na mlječnom zubu150,00 kn
Pečaćenje fisura200,00 kn
Kompozitni ispun na jednoj plohi 220,00 kn
Kompozitni ispun na dvije plohe260,00 kn
Kompozitni ispun na tri plohe300,00 kn
Uklanjanje kamenca ručno200,00 kn
Uklanjanje kamenca ultrazvukom200,00 kn
Pjeskarenje zubi250,00 kn
Punjenje kanala po kor. ručno150,00 kn
Punjenje kanala po kor strojno300,00 kn
Totalna proteza akrilatna2.500,00 kn
Djelomična proteza akrilatna2.000,00 kn
Djelomična proteza wironit 4.000,00 kn
Podlaganje proteze420,00 kn
Dodatak zuba ili kvačice protezi150,00 kn
Privremena krunica200,00 kn
Keramička krunica ili međučlan1.200,00 kn
Zircon krunica2.200,00 kn
Empress krunica2.000,00 kn
Ljuskica (veneer)1.800,00 kn
Ljevana nadogradnja300,00 kn
Asc ili dolder veze750,00 kn
Anker veza1.500,00 kn
Cementiranje krunice150,00 kn
Mobilna udlaga1.000,00 kn
Ortodontski otisak sa analizom250,00 kn
Bimaksilarna ili monomakisilarna ortodontska naprava2.500,00 kn
Ortodontski luk postava500,00 kn
Ortodontska bravica postava200,00 kn
Ugradnja ortodontskog prstena250,00 kn
Ortodontska mobilna udlaga400,00 kn
Reparatura proteze sa otiskom200,00 kn
Fiksna orto terapija metalne bravice po čeljusti6.000,00 kn
Fiksna orto terapija keramičke bravice po čeljusti7.000,00 kn
Sudjelovanje za protetiku HZZO1.000,00 kn
Abutment cirkonski1.100,00 kn
Abutment900,00 kn
Izbjeljivanje zubi po čeljusti750,00 kn